COACHOK

Hornyák Éva

coach | motivációs tréner

“Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel!”

– Maharaj Nisargadatta

Magamról az egyetlen változatlan információ a nevem. Hogy ki vagyok és milyen vagyok? Nem tudhatom, hiszen folyamatosan változok. Ma már nem az az ember, nem az a nő, nem az az anya, nem az a vezető és nem az a társ vagyok, aki tegnap voltam. Holnap sem leszek már ugyanaz, aki ma. Más vagyok a hozzám közelálló szemében, és más az idegen előtt.
Értékrendemben most a szabadság és a tudatosság van az első helyen, így a lazán céltudatos, jókedvű szemléletmódot helyezem előtérbe az életvitelemben, a munkámban és a kapcsolataimban egyaránt. De ez is változik, mint minden bennem és benned is.

Web: www.hornyakeva.hu
E-mail: hornyak.va@gmail.com

Katonáné Dr. Kovács Judit

coach | adjunktus

Mottóm:
“Felelősséggel, bátran adj teret magadnak!”
Édesanya vagyok, végzettségem szerint agrármérnök, szakfordító, hivatásom szerint coach. 2006-ban gazdálkodás- és szervezéstudományok területén doktoráltam. 2012-ben Finnországban team coach, majd 2013-ban a Samling Solution Consulting szervezésében coach képesítést szereztem.
Munkám fókuszában az egyén és a közösség fejlesztése áll. A megoldásfókuszú coaching eszközeivel szeretek dolgozni.
Ha teret szeretnél adni magadnak akár egyénként, akár csapatban, és mindezt felelősséggel, szeretetben, coachként örömmel segítek, keress fel!

Web: www.debrecenhub.hu
E-mail: katonanekovacsjudit@gmail.com
Telefon: +36 (30) 535-3433

Árváné Dr. Ványi Georgina

coach | tréner | facilitátor

“A sikeres életvitel megvalósítása céljából a következő két dologra lehetsz igazán hatással:
1. Mit akarsz elérni az életedben?
2. Mit vagy hajlandó megtenni mindezért?”

– Michael Wilson

Eddigi tevékenységeim középpontjában a közösség-, a szervezet- és a vezetőfejlesztés áll. A coachingon belül specialitásom, szakterületem az együttműködés fejlesztés és a team coaching.
Személyes érintettségem révén különösen érdekesnek tartom a családi vállalkozások szervezeteinek, különböző generációkhoz tartozó vezetőinek kihívásait. Ami a legfontosabb küldetésem az életben, hogy anyaként helyt álljak, értékes és kiegyensúlyozott felnőttet neveljek a két fiamból, valamint, hogy társa legyek a férjemnek, és támasza a családomnak. Ők az “alap”, amire építek.

Web: www.diamondcoaching.hu
E-mail: vanyigina@gmail.com

Kanyó Csaba

lean szakmérnök | coach

“Tanulj a múltból, határozz meg eleven és részletes célokat a jövőre, és élj abban az egyetlen pillanatban, amit befolyásolni tudsz: a jelenben.”

– Denis Waitley

Végzettségem szerint gépészmérnök, műszaki tanár vagyok, ezeket egészítettem ki a coach és lean szakmérnöki képesítéssel.
20 évet dolgoztam közoktatásban és multinacionális környezetben.
A legsikeresebb időszakokban mindig jelen voltak a kölcsönös tiszteleten alapuló emberi kapcsolatok. Ennek megteremtéséhez nyújt támogatást a jól alkalmazott lean és coaching szemlélet. Mindkét szemlélet alapja magunk és embertársaink tisztelete. Erről az alapról indulva a konfliktusok átváltoznak közösen megoldandó kihívásokra.
Ha van ilyen kihívásod, számíthatsz rám!

E-mail: kanyo.csaba@gmail.com
Telefon: +36 (30) 547-2013

Béres Ágnes

vállalkozásfejlesztési tanácsadó | oktató | tréner | coach

“Ahhoz, hogy boldog légy, szabadnak kell lenned, és a szabadság legmagasabb fokát az jelenti, hogy megszabadulsz a saját képzeleted emelte korlátoktól.”

– Elmer Wheeler

Három évtizede igyekszem harmóniát teremteni a család-munka-tanulás között, változó prioritások mellett. 20 éve vagyok vállalkozó, és 1993 óta foglalkozom vállalkozásfejlesztéssel.
Vallom, hogy minden helyzet egyedi, testre szabott, rendszerszemléletű megközelítést és komplex megoldást igényel: a vállalkozás kulcsembereinek és alkalmazottainak szemléletfejlesztése, illetve a folyamatok, erőforrások együttes kezelése hozhat tartós eredményt, hatékony változást. E szemlélet jegyében alkalmazom a tanácsadás, az oktatás, a tréning, a coaching tudásbázisát, módszertanát és eszköztárát a leghatékonyabbnak ítélt kombinációban.

Web: www.eco-help.eu
E-mail: beresagnes@gmail.com

Almási Mariann

Lélekerős üzletvezetők és Lélekerős Nők mentora | Lélekerős identitás- és hatékonyság edző

“Siker az, amikor szereted magad, szereted, amit csinálsz, és szereted, ahogy csinálod.”

– M. Angelou

Vezetői szolgáltatásaimmal elsősorban azoknak a vállalkozóknak és praxisépítőknek segítek, akik szeretnék hatékonyan szervezni a vállalkozásukat, nagyobb eredményeket hozó szokásokat építeni, vezetői készségeiket csiszolni, egyaránt fókuszban tartva az értékeket és a profitot.
A legnagyobb eredmények azon ügyfeleim üzletében és magánéletében születnek, akik tudnak kapcsolódni ahhoz a Lélekerős szemlélethez, amiben én hiszek, azaz, hogy az üzleti siker fontos alapja tenni vezetői önmagunkért, kiteljesedni magánemberként is.
A Lélekerős Nő programok a női önazonosság, önbizalom, az életfordulók lelki kísérését szolgálják, hogy nőként bátran és nevetve nézz a holnap elé.

Web: www.almawork.com
E-mail: contact@almawork.com
Telefon: +36 (20) 886-4767

Nagy Ildikó Éva

coach

“Magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz.”

– Mahatma Gandhi

Nő vagyok. Ez talán az egyetlen, ami születésem óta meghatároz. No meg a szűkebb és tágabb környezetem – család, gyerekek, munka, karrier – és ezek egyvelegének folytonos változása. Ennek a megismerése és irányíthatósága az, aminek elkötelezettje vagyok, és tudásommal másoknak is segítek. Sok éves tanulmányaim, amelyeknek fő irányvonala az NLP (neuro-lingvisztikus programozás), ebben nagy segítségemre vannak.
Elkötelezettje vagyok az emberi potenciálnak – készségek, képességek, kreativitás -, hogy mi minden rejlik bennünk, amelyet kis segítséggel felszínre lehet hozni, és azt felhasználni az életünk bármely területének “jobbá” tételére. Mindennek sokadik hatványa, ha mindez egy csoportban, közösségben, szervezetben valósul meg.

E-mail: ildikonajee@gmail.com

Novotni Edit

tréner | coach

“Ha a negatív gondolkodást megfordítjuk, akkor a lehetetlen hirtelen nagyon is elérhetővé válik.”

– Amby Burfoot

A szociálpolitikában, közhasznú-, szociális-, pedagógiai-, felnőttképzési programok szervezésében, és a foglalkoztatás-foglalkoztathatóság fejlesztésében szereztem tapasztalatot. Kezdeményezője vagyok innovatív programoknak, vezetője civil szervezeteknek, és üzemeltetője egy önálló vállalkozásnak.
A változás szükségszerűen bekövetkezik akkor is, ha felkészülten ér bennünket, és akkor is, ha meglepetésként. A különbség, hogy vagy javunkra fordítjuk a változással járó lehetőségeket, vagy a változó körülmény elszenvedői maradunk. Az érzés, és annak következménye nem ugyanaz. A felkészülésben és a szükséges döntések meghozatalában tudok támogatást nyújtani. Hiszem, hogy a velünk történtek nem véletlenek, hatással vagyunk helyzetünkre egyedül, és egy közösség tagjaként is.

E-mail: novotnie@gmail.com

Natkó-Biró Anita

business coach | coach | közgazdász

“Találj rá arra, ami lángra lobbantja benned a szikrát, hogy a magad módján világíthasd meg a világot.”

– Oprah Winfrey

Eredeti végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, 2014-ben szereztem coach végzettséget.
Multinacionális vállalatoknál szerzett tapasztalataim alapján látom és tapasztalom, hogy napjaink rohanó világában mind nagyobb szükségünk van arra, hogy néha lecsendesedjünk, elmerengjünk, és az esetleges elakadásokon, céljainkon elgondolkodjunk. Szükségünk van a figyelemre, arra, hogy valaki meghallgasson, és ha kell, támogasson, mint egy hátvéd, mögöttünk álljon. Családanyaként és dolgozó nőként is tudom és tapasztalom, milyen kihívásokkal teli és szervezést igénylő feladat összehangolni az egyes szerepköröket, megteremteni az egyensúlyt, és megfelelő figyelmet fordítani a feltöltődésre.

E-mail: anita.biro.ab@gmail.com
Telefon: +36 (30) 347-8726

B. Molnár Judit

mentálhigiénikus | transzperszonális pszichológiai terapeuta | gastrocoach

“Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

– Márai Sándor

Gyermekkoromban – pedagógus szüleim révén – megtapasztaltam a szociális hátrányokkal élő emberekben rejlő értékeket. Megéreztem, hogy az ember több annál, mint amit az “első ránézés” sugall. Így vált érdeklődésem középpontjává az ember, s ami “benne” van.
Az egyetemen szerzett végzettségem a lelki egészség fenntartása útján indított el. Az évek azonban ráébresztettek, hogy nehéz valamit megőrizni úgy, hogy nincs, illetve, hogy a megelőzés legkevésbé sincs benne az emberek mindennapjaiban. Ahhoz, hogy igazán segíteni tudjak, tudásomat bővíteni kellett. Így jutottam el a transzperszonális pszichológiához és a gastrocoachinghoz. Utóbbival, amely a táplálkozás és a lélek összefüggéseit tárja fel, egy újabb, izgalmas területre jutottam, amely sok információval gazdagít az emberről.

E-mail: bmolnarj@gmail.com

Dorogi Erzsébet

life coach | tréner

“Életed célja az, amit annak hiszel. Küldetésedet te szabod ki saját magadnak. Életed pedig az lesz, amivé teszed, és soha, senkinek nem lesz joga ítélkezni feletted.”

– Neale Donald Walsch

Több, mint 15 éve dolgozom segítő szakmában coachként, mentorként, tanácsadóként, trénerként. Nőkkel, fiatalokkal, gyermekekkel, munkanélküliekkel való munkám során megismertem a munkahelykeresés és gyermeknevelés nehézségeit, a szeretett személy elvesztésének küzdelmeit.
Én támogatni tudlak a személyes hatékonyságod fejlesztésében. Megnézzük jelenlegi helyzeted, fejlesztjük gyengeségeid, megtanuljuk hatékonyan használni az erőforrásaidat a céljaidért.
Meséld el! programom során lehetőség van az anya-gyermek kapcsolat kiteljesítésére, a gyermekek fejlesztésére, személyreszóló mesekönyvekkel.
Hiszem, hogy minden ember képes változásra, és elérheti céljait!

Web: www.meseld-el.hu
E-mail: info@meseld-el.hu

Dr. Csillag Andrea ACC

ICF akkreditált coach | angol nyelvi coach | docens

“A képzelőerő mindennek az alapja. Ez az, ami bepillantást enged a jövőbe.”

– Albert Einstein

Eredetileg tanár és nyelvész vagyok. Nyelvtanári tapasztalataimat a felsőoktatásban, nyelviskolákban és magántanulók egyéni felkészítésében szereztem. Coachként fő területem az angol nyelvi coaching, mellyel ügyfeleimet konkrét angol nyelvi céljaik (pl. prezentáció, tárgyalás, üzleti társalgás) elérésében támogatom, emellett foglalkozom a munka és a magánélet egyéb vonatkozásaival is. Többféle technikával dolgozom, például a neuro-lingvisztikus programozás eszközeivel.
Hiszem, hogy ügyfeleim úgy tudnak megoldást építeni saját céljaik elérése érdekében, ha felismerik és tudatosan használják erősségeiket, és elképzelik a célig vezető utat. Az úton elindulni és végigmenni sok változással jár. Ügyfeleimnek mindezekhez tudok értő figyelmet és inspiráló keretet biztosítani.

E-mail: csillagandrea.coaching@gmail.com

Forgon Emese

business- és life coach | csoport- és team coach

“…legtöbbször éppen a legkézenfekvőbb dolgokat nem vesszük észre. Azt tartja a mondás: Szembeszökő, mint az orrod az arcod közepén. Ám mennyit vagy képes látni az orrodból, hacsak tükröt nem tart eléd valaki?”

– I. Asimov

Több, mint tíz éve dolgozom a HR területén, előtte rövid ideig marketinggel foglalkoztam.
A munkám során minden tapasztalatom azt a meggyőződést erősítette bennem, hogy mindannyian érdekesek, különlegesek vagyunk, és mindnyájunknak vannak olyan értékei, amelyekkel nem vagyunk tisztában. A mindennapi életben és a munka világában is energiák szabadulnak fel, lehetőségek nyílnak, ha ezeknek az értékeknek a felkutatására indulunk.
Persze, nem könnyű munka. De ha belevágsz, én örömmel elkísérlek erre a kalandra.

E-mail: forgon.emese@gmail.com
Telefon: +36 (20) 941-6752

Simon Erika

tanár | life-, business- és önismereti coach

Mottóm:
“Annál teljesebb életet élhetek, minél inkább képes vagyok józanul felismerni és szívből tisztelni a saját és az embertársam szükségleteit.”

Kétféleképpen tudok neked segíteni:

  • Egyrészt: egy konkrét probléma megoldásának cselekvési tervét elkészíteni. Ez gyors, egyenes, nagyon őszinte út. Akkor ajánlom, ha reggelente a tükörbe nézve az fogalmazódik meg benned: “Lássuk a medvét!”
  • Másrészt: segíthetek rátalálni azokra az erőforrásokra, amelyek az életedben ismétlődő helyzet(ek) feloldását jelentik. Egy önismereti úton megyünk végig, amely egy konkrét problémától indul, s elvezet téged egy felismerésig. A beszélgetés mellett játszunk, mesélünk, drámázunk, “kreatívkodunk”.

Életutam:
24 éven át tanárként dolgoztam, legfőbb területem a kommunikáció volt magyar- illetve idegennyelvtanárként. Vezettem dráma- és vitakört, írtam, rendeztem színpadra saját darabokat, regényt, novelláskötetet jelentettem meg. Mintegy harminc éve foglalkozom önismerettel (gyógyító, meditációs technikák). Integratív coachingot tanultam, a GROW-modelltől kezdve a solution focus-on át, a tranzakció analízis, illetve a Gestalt, a business coaching, az NLP technikáit is alkalmazom. Hiszek az erőszakmentes kommunikációban.

E-mail: rikkantas1969@gmail.com

Rácz Beatrix

viselkedéselemző | life coach | mérnök

“A lélek birodalmában nem gyalogolhatsz más lámpásának fényében. Az enyémet nem adhatom neked. Arra viszont megtaníthatlak, hogy készíts lámpást magadnak.”

– Anthony de Mello

Rácz Beatrix vagyok, viselkedéselemző, life coach, a koraszulottek.blog.hu szerzője. Mindazok beszélgető partnere, akik úgy érzik, életük egy pontján elakadtak, szeretnének ezen változtatni, és szívesen továbblépnének.
Life coachként fontos számomra a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, valamint az, hogy Te, ügyfelemként más szemszögből is képes legyél rálátni problémáidra, felismerd elakadásaidat, megtaláld magadban a változáshoz szükséges erőforrásokat, és mindezt lehetőségeiddel összehangolva tovább tudj lépni. A céljaid elérése mellett nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a coaching folyamat során megerősödj, és a jövőben könnyebben helyt tudj állni kihívást jelentő helyzetekben.
Ha úgy érzed, számodra is hasznos lehet a life coaching, szeretettel várom jelentkezésed.

Web: www.harmonialiget.hu
E-mail: racz.beatrix@harmonialiget.hu

Vaszkóné Bodnár Gabriella

egyéni vállalkozó | coach

“Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, készen kell lennünk arra, hogy elveszítsük a part biztonságát.”

– Brian Tracy

Közgazdász végzettséggel rendelkezem, nemzetközi környezetben, bankban dolgoztam 5 évig, ezután kerültem Debrecenbe, ahol jelenleg 3 gyermekemet nevelem férjemmel.
A kismama évek alatt és után lehetőségem nyílt a családi vállalkozásokat közvetlen közelről tanulmányozni, kívülről és belülről is, közben pedig elvégeztem 2016-ban a Legacy Kft. akkreditált coach képzését. Az itt megszerzett tudást, technikákat szeretném a családi vállalkozások fejlesztésében kamatoztatni, számomra ez a legizgalmasabb terület, ez az, ami érdekel. Jelenleg a családi alkotmány témakörét kutatom, hiszem, hogy az ehhez vezető út során a családi vállalkozás tulajdonosai megtalálják a saját válaszaikat a fenntartható, sikeres működésre.

E-mail: gabriellabodnar@yahoo.com
Telefon: +36 (30) 314-6030

PARTNEREINK