A coaching gyakorlatomban a vezetőkkel való személyes fejlesztői folyamatok kapcsán gyakran előtérbe kerül a saját kommunikációs eszköztáruk vizsgálata, tudatosítása. Az énállapot modell megismerése mindig közvetlen és azonnali megértéshez, konkrét helyzetekre vonatkozó felismerésekhez segíti hozzá a klienseket. Ezért gondoltam arra, hogy hasznos volna egy workshop keretein belül felkelteni az érdeklődést a téma iránt.

A Debrecenben május 8-án rendezett HR Festen félórát kaptam arra, hogy a fentebb említett célt elérjem. Így utólag azt kell, hogy mondjam, ez kissé rövidnek bizonyult. Egy nagy terem négy sarkában a DCC négy előadója közül az egyikként szerepeltem. Az első jónéhány perc a témákhoz való csatlakozással és teremrendezéssel telt.

A résztvevőket arra kértem, hogy húzzuk össze a székünket egy körbe, majd válasszanak párt maguknak. A későn befutók közül egy embert tudtunk még befogadni, akik még később szerettek volna csatlakozni, azoknak már nem adhattam lehetőséget az idő rövidségére való tekintettel.

Elsőként egy szituációs játékot dolgoztak ki a párosok, a helyzetek megegyeztek, a karakterek viszont kicsit eltérőek voltak. A helyzetleírás alapján dialógust készítettek a párok, amelyek közül néhányat meghallgatott a csoport azzal a céllal, hogy a megoldás különbségeire fókuszálva elgondolkodjunk a vezetői attitűdök eltérésein, illetve a beosztottak ezekhez illeszkedő vagy nem illeszkedő viszonyulásain. A szereplők kommunikációja során látványosan kirajzolódtak az egyes énállapotbeli jellemzők, s ezekről beszélgetve felidéztük az Eric Berne – féle modellt.

Ez felkerült a táblára, így azok, akik esetleg nem ismerték, tájékozódhattak az alapokról. Sajnos hosszas elemzésre és átgondolásra nem volt lehetőség, csupán a látottak megbeszélésén keresztül saját példák – a saját munkahelyi környezetből származó tipikus elvárások, helyzetek – rövid felvázolására. Ezután kérdéseket fogalmaztam meg az énállapotokra vonatkozóan, pl.:

Hogyan jelenik meg munkahelyi környezetben a Gyermek énállapotból való kommunikáció? Milyen helyzetben lehet hasznos?

Mi a szerepe a Szülő énállapotnak és hogyan jelenik meg?

Melyek a Felnőtt kommunikáció legfontosabb gesztusai, jellemzői? stb.

Ezekre a résztvevők válaszoltak, s néhány felismerés is született.

A workshop végéről onnan értesültünk, hogy a többi kör székeit széthúzták, így a témáról szóló eszmecserénk megszakadt. Mielőtt elbúcsúztunk volna egymástól, kiosztottam egy táblázatot, amelyben az egyes énállapotszintekhez kapcsolódó legfontosabb nyelvhasználati, érzelmi, kommunikációs kifejezőeszközbeli sajátosságok vannak rendszerezve. Ez segítette a résztvevőket mindazok felidézésében és elrendezésében, amiről a közös munkában szó esett.

A workshop célja az érdeklődés felkeltése mellett a szituáció segítségével az átélés, illetve az eddigi kósza ismeretek megfigyelése, tudatosítása és rendszerezése volt. Maga a téma a megadott időkereten jóval túlmutató, ezért a legfontosabb az volt, hogy a gyakorlat és a megbeszélése segítségével ráirányítsam a figyelmet az énállapotok működésére a munkahelyi környezetben. A csoportban résztvevők nagy része vezetőként dolgozik, ez a beszélgetés legelején kiderült, úgyhogy talán közelebb kerültek egy lépéssel a maguk működésének megismeréséhez.

Simon Erika, coach